Vanliga frågor

Här har vi sammanställt några vanliga frågor.
Fråga: Är ert kött dyrare än annat svenskt nötkött?Svar: Ja det har ett högre pris i butik, oftast ligger kilopriset på t.ex entrecote 40-50 kr högre vilket gör en portion ca 10 kr dyrare med vårt kött.
Fråga: Varför är det dyrare ?Svar: Alla produkter som hanteras manuellt blir dyrare. Vårt kött sorteras ut redan vid slakt för att alltid hålla sig inom våra kvalitetsramar, sedan får kroppen hänga och möras i kylrum ca 1 vecka innan den styckas och skickas till butik.
Fråga: Jag brukar köpa sydamerikanskt kött det är billigare varför ska jag köpa ert istället?Svar: Det finns flera anledningar. Vårt klimat och vår lagstiftning medför att vi ger våra djur väldigt lite antibiotika vilket man inte är så restriktiv med i andra länder. Våra djur håller det skånska landskapet öppet och fritt från igenväxning, medan man i t.ex sydamerika skövlar stora skogsområden för att få ny betesmark till sina köttdjur, mark som efter 5 års tid är öken ! Vårt kött är producerat i Skåne och säljs i skånska butiker utan långa frakter, sammantaget kan man säga att om du köper vårt kött så blir miljöpåverkan betydligt mindre och därmed miljökostnaden lägre.

Fråga: Jag brukar köpa ert kött och använder gärna färsen, men när jag steker färsen i pannan blir det mycket mindre vatten i järnet - varför?Detta är en effekt av att vi hängmörar vårt kött. Vid hängning så tappar köttet ca 1% i vikt per dygn och det är vatten eller köttsaft som lämnar kroppen. Hade inte djuren vuxit upp på bete och rört sig mycket så hade köttet blivit torrt vid mörningen men betesdjur får en annan typ av fettuppbyggnad där fettet är insprängt i muskelmassan.Detta medför att köttet håller sig mört och smakrikt ända fram på tallriken.

Fråga: Är ert kött ekologiskt?Nej det är det inte. Ekologisk produktion handlar om hur man producerar livsmedel men säger inget om smakkvalitet. Vi har valt att arbeta med att få fram en hög och jämn smakkvalitet på vårt kött samtidigt som vi föder upp våra djur och driver våra lantbruk i enlighet med svensk miljölagstiftning. Vissa av våra uppfödare har valt en ekologisk produktion men vi har det inte som krav.
Fråga: Vi vill gärna köpa ekologiskt kött för då vet vi att det är kontrollerat, hur vet man att ni föder upp era djur och odlar er mark på ett miljöriktigt sätt?Det är riktigt, ekologisk produktion kontrolleras och märks med KRAV för att konsumenten skall vara trygg med att det man köper följer ett förbestämt regelverk. Vår produkt, Skånskt Naturbeteskött, är istället kontrollerad av och och märkt med Svenskt Sigill för att säkerställa att lantbrukaren och slakteriet följer lagar och regler avseende bl.a miljö och att våra djur har det bra på våra betesmarker på sommaren och i ladugården på vintern.
Fråga: Hur vet jag att det är ert kött i paketet?Svar: Det kött som levereras till din butik är alltid märkt med från vilken gård det kommer ifrån. Butiken sätter upp en skylt som bifogas leveransen och beskriver var köttet kommer ifrån samt exakt vad det är för djurslag, vikt och klass. Det finns t.o.m telefonnr till uppfödaren ifall du vill ta kontakt. Varje paket har sedan vår logo med den glada kon, titta efter denna !