Månstorps Gård

Månstorps gård

Angus på Månstorps gård 010

Jag som är bonden bakom köttet heter Mats. Mina 90 Anguskor betar på hedmarker med unik flora och fauna runt Månstorps gård i östra Skåne. Anledningen att jag valt Angus är att denna ras är en ursprunglig betesras vars kött har mycket fina ätegenskaper. Anguskött har en naturlig marmorering som ger extra mycket smak.

Djuren lever sina liv ute året runt. Gården ingår i den svenska utedjurssatsningen och på vintrarna bor korna i skogen. Jag utfodrar aldrig med kraftfoder utan istället med närproducerad ensilage, halm och drank när betet sinar under vinterhalvåret. Forskning visar att kreatur på naturbetesmarker får ett nyttigare kött för oss konsumenter. Mångfalden av vilda växter ger en ökad andel nyttiga fettsyror.

Anguskor trivs allra bäst om de får ströva fritt över stora områden. Angus är väldigt duktiga på att beta vilket gynnar den sällsynta floran på de fyra naturreservaten Maglehem, Drakamöllan, Kumlan och Möllegården som jag och mina kor sköter.  När du köper mitt kött bidrar du till att jag och korna kan fortsätta vårt arbete att bevara den biologiska mångfalden till kommande generationer.

Angus på Månstorps gård 007Angus på Månstorps gård 032

 

Angus på Månstorps gård 024
Djur levererade till Skånskt Naturbeteskött:

Slaktdatum Id Kön Ras Vikt Klassning Fettgrupp Start på försäljn. Butik
 2015-04-22 791 Kviga Angus 302 R 3 2015-05-08 Kött & Sånt