Köttet

naturbeteSmak och kvalitet:
Skånskt naturbeteskött är saftigt och mört och det håller en mycket hög och jämn kvalitet. Köttet får sin kvalitet tack vare att djuren har en längre uppfödningstid med bete. Djurslagen är kviga, stut eller ungko. Betesdjuren har en annan typ av fettuppbyggnad där fettet är insprängt i muskelmassan (marmorerat). Fettuppbyggnaden blir sådan tack vare att djuren har vuxit upp på bete och rört sig mycket. Marmoreringen gör köttet extra smakrikt eftersom smaken sitter just i fettet och den gör att köttet håller sig mört och smakrikt ända fram till tallriken.
Vårt kött sorteras redan vid slakt, för att vi ska kunna säkerställa att det alltid håller sig inom våra kvalitetsramar. Det utvalda köttet får sedan hänga och möras på traditionellt vis i kylrum cirka en vecka innan det styckas och skickas ut till butik. Köttet möras därmed naturligt.
Skånskt Naturbeteskött har kontroll över alla uppfödare som levererar under vårt varumärke. Det säkerställer att lantbrukaren och slakteriet följer lagar och regler avseende miljö och att våra djur har det bra ute på våra betesmarker på sommaren och i ladugården på vintern.

Hälsa:
Kött från djur som har fått leva på och äta det som växer på naturbetesmarker har mindre mättat fett i fettsyresammansättningen och mer omega 3. Fördelen med att välja skånskt naturbetesskött framför kött med högre andel mättat fett är därför att det hjälper till att minska blodets kolesterolvärde. Det betyder i sin tur att risken för att du drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar minskar.
Vårt svenska klimat möjliggör och vår lagstiftning medför att vi ger våra djur väldigt lite antibiotika i jämförelse med vad man gör i andra länder och Sverige har en väldigt låg förekomst av antibiotikaresistens.

Miljö:Foto_Kött_HiRes-4 soft
Skånskt naturbeteskött har en regional förankring eftersom djuren är uppfödda, slaktade och styckade i Skåne. Detta möjliggör en ökad identitet, säkrare spårbarhet och mindre transporter. Köttet som säljs i butik är alltid märkt med vilken gård det kommer ifrån, exakt vad det är för djurslag, vikt och klass. Det finns till och med telefonnummer till uppfödaren om du vill ta kontakt med denne. Alla förpackningar är märkta med vår logga med den glada kon, så håll utkik efter den!
När du köper vårt kött så blir miljöpåverkan betydligt mindre och miljökostnaden blir lägre än om du väljer importerat kött. Många välskötta naturbetesmarker skapar livsglädje för både människor, växter och djur. Våra djur håller det skånska landskapet öppet och fritt från igenväxning och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Uppfödningsmodellen bidrar också till det svenska miljömålet kring ett rikt odlingslandskap.