Friskatorpet

Friskatorpet

Friskatorpet startade med köttproduktion på skjutfälten i Rinkaby 1973.

Vid starten fanns ca 30 djur vilket successivt har ökats till dagens ca 300 kalvande kor. Djuren lever hela sitt liv ute, under vintern i skydd av skog. Djuren äter bara gräs och under vintern halm, ensilage och drank som är en restprodukt från vodkatillverkningen i Nöbbelöv. I uppfödningen förekommer aldrig kraftfoder eller spannmål. Slakten sker när djuren har växt färdigt i sin egen takt vid ett litet slakteri i Mjällby.

För att förhindra gräsbränder har skjutfälten alltid betats, först av militärens hästar sedan av nötkreatur. På senare år har man upptäckt vilken oerhörd fauna och djurliv detta skapat. Markerna ingår numera i Natura 2000 som skapades av EU för att bevara utrotningshotade växter och djur. Detta innebär att markerna skall betas för att främja de växter och örter som finns här. Den betade ytan är ca 900 hektar stor och består i huvudsak av torr sandig mark.

Betet förhindrar att markerna växer igen och minskar risken för gräsbränder vid skjutning.
Idag består besättningen av två delar, dels en renrasig Angusbesättning med ca 100 kor och dels en korsningsbesättning med mycket Angus för köttproduktion.

För mer information besök vår hemsida www.friskatorpet.se

n2014-10-11-13h53m48

Djur levererade till Skånskt Naturbeteskött:

Slaktdatum Id Kön Ras Vikt Klassning Fettgrupp Start på försäljn. Butik
 2015-07-09 6103 Stut Angus 455 R 4+ 2015-07-24 Kött & Sånt